0000004438 / 2.1.153
ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ. ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΜΕΡΑΡΧΙΑ. ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΤΡΑΤΟΥ. ΑΝΩΤΕΡΟΙ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΙ ΕΠΙΘΕΩΡΟΥΝ ΠΑΡΑΤΕΤΑΓΜΕΝΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΤΡΑΤΟΥ. ΓΕΝΙΚΗ ΑΠΟΨΗ.

Πλήρης Τεκμηρίωση