0000004048 / 2.1.745
ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ. ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΖΩΗ ΣΤΟ ΜΕΤΩΠΟ. ΔΙΑΝΟΜΗ ΣΥΣΣΙΤΙΟΥ. ΣΤΡΑΤΩΤΕΣ ΚΡΑΤΟΥΝ ΣΚΕΥΗ ΦΑΓΗΤΟΥ. ΔΙΑΚΡΙΝΟΝΤΑΙ ΚΑΤΑΦΥΓΙΑ.

Πλήρης Τεκμηρίωση