0000003954 / 2.1.1810
ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ. V ΜΕΡΑΡΧΙΑ. Η ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΤΩΝ ΤΡΑΥΜΑΤΙΩΝ ΤΗΣ ΜΑΧΗΣ ΤΟΥ ΚΑΛΕ ΓΚΡΟΤΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΙΑΣ. ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΠΙΔΕΣΕΩΣ ΤΟΥ 39ου ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΕΥΖΩΝΩΝ. ΑΠΟΨΗ ΤΗΣ ΒΡΑΧΩΔΟΥΣ ΚΟΡΥΦΗΣ ΤΟΥ ΚΑΛΕ ΓΚΡΟΤΟ. ΔΙΑΚΡΙΝΟΝΤΑΙ ΤΑ ΦΟΡΕΙΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΤΡΑΥΜΑΤΙΕΣ ΣΤΑ ΒΡΑΧΙΑ.

Πλήρης Τεκμηρίωση