0000003818 / 2.1.1882
ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ. 2 ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ. α: ΙΙΙ ΜΕΡΑΡΧΙΑ. ΔΙΑΒΑΣΗ ΟΠΛΙΤΩΝ ΤΟΥ ΠΕΖΙΚΟΥ ΠΛΩΤΗΣ ΛΕΜΒΟΖΕΥΚΤΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΣΤΟ ΣΑΓΓΑΡΙΟ ΠΟΤΑΜΟ. β: ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΟ ΑΠΟ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ ΜΕ ΠΛΟΙΑ. Η ΕΠΙΒΙΒΑΣΗ ΤΩΝ ΟΠΛΙΤΩΝ ΣΕ ΠΛΟΙΟ.

Πλήρης Τεκμηρίωση