ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΔΕΚΑΕΤΙΑΣ 1930
0000037463


ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΙΣΤΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΘΕΡΙΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΟΝ Τίτλοι με κείμενο χωρίς εικόνα, που προπαγανδίζει τις θερινές κατασκηνώσεις της ΕΟΝ: «ΕΞΟΧΗ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ. Άλλοτε, κάθε καλοκαίρι, τους γονείς απασχολούσε το πρόβλημα του παραθερισμού των παιδιών των. Η ΕΘΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΙΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ, η μόνη, που για πρώτη φορά στην Ιστορία, κατώρθωσε να συντάξη εθνικά και δημιουργικά την Ελληνική Νεότητα, έδωσε την πρέπουσαν λύσιν στο πρόβλημα αυτό. Με τα στρατόπεδα και τις θερινές της κατασκηνώσεις, η ΕΟΝ δίδει κάθε χρόνο, σε χιλιάδες αγόρια και κορίτσια, την υγεία και τη χαρά, την αισιοδοξία και τον ενθουσιασμό μέσα στις ωραιότερες και τις υγιεινότερες πτυχές της Ελληνικής Γης. Η ζωή των κατασκηνώσεων καλλιεργεί το πνεύμα της αυτοπειθαρχίας, της αλληλεγγύης, της εξυπηρετήσεως του πλησίον, της ομαδικής εργασίας και της αγάπης προς τον Θεόν, την Πατρίδα και την οικογένεια. Εμπιστεύεσθε τα παιδιά σας στην ΕΟΝ, στα στρατόπεδά της, στις κατασκηνώσεις της. Γυρίζουν πίσω ακμαιότερα, υγιέστερα, καλύτερα ψυχικώς και σωματικώς. Γυρίζουν με εθνικήν υπερηφάνειαν, αντάξια των προσδοκιών σας, των προσδοκιών της ΕΟΝ, του Έθνους και του Κράτους της 4 Αυγούστου». (Το υλικό αυτό τεκμηριώθηκε από το Εθνικό Οπτικοακουστικό Αρχείο)

Πλήρης Τεκμηρίωση