0000003740 / 2.1.2046
ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ. ΣΚΗΝΕΣ ΑΠΌ ΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΖΩΗ. ΛΥΧΝΙΣΜΑ (ΚΟΣΚΙΝΙΣΜΑ) ΣΙΤΟΥ. ΟΠΛΙΤΕΣ ΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΟΥΡΚΩΝ ΑΝΔΡΩΝ ΚΑΘΑΡΙΖΟΥΝ ΣΙΤΑΡΙ.

Πλήρης Τεκμηρίωση