0000003739 / 2.1.2040
ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ. ΓΕΝΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΕΔΙΝΗΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑΣ. ΣΤΗΝ ΜΕΣΗ ΤΟΥ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΡΑΤΙΩΤΗΣ MΕ ΑΛΟΓΟ. ΣΤΟ ΒΑΘΟΣ ΔΙΑΚΡΙΝΟΝΤΑΙ ΣΚΗΝΕΣ ΚΑΤΑΥΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΡΕΙΝΟΣ ΟΓΚΟΣ.

Πλήρης Τεκμηρίωση