Κύκλος:Γ Επεισόδιο:004 ΠΑΡΙΣΙ 2005 Μέρος:1
0000036905


Σε αυτό το επεισόδιο της σειράς ντοκιμαντέρ παρουσιάζεται η κατάσταση που επικρατεί στα υποβαθμισμένα προάστια του Παρισιού όπου σημειώθηκαν και οι εκτεταμένες ταραχές και εξεγέρσεις του Νοεμβρίου του 2005. Το επεισόδιο χωρίζεται σε τρία μέρη.

Πλήρης Τεκμηρίωση