Κύκλος:Δ Επεισόδιο:005 ΟΙ ΣΑΡΚΕΣ ΤΟΥ ΣΙΒΑ Μέρος:1
0000036878


Σε αυτό το επεισόδιο της σειράς ντοκιμαντέρ εξετάζεται το φαινόμενο της τελετουργικής νεκροφαγίας από τους Ινδουιστές ασκητές Αγκόρι Σάντους στη Μπεναρές. Το επεισόδιο χωρίζεται σε τρία μέρη.

Πλήρης Τεκμηρίωση