Κύκλος:02 Επεισόδιο:002 ΛΙΒΥΗ Μέρος:3
0000036694


Το επεισόδιο της σειράς ντοκιμαντέρ εστιάζει την προσοχή στη Λιβύη και ειδικότερα στην «άγνωστη χώρα» που διανύει την κρίσιμη περίοδο του «ανοίγματος προς τη Δύση». Παρουσιάζονται η ιστορία του καθεστώτος, ο γιος του ΚΑΝΤΑΦΙ, τα φαβορί για τη διαδοχή της εξουσίας, η εκσυγχρονιζόμενη κοινωνία των Λίβυων, οι Βέρβεροι, οι Τουαρέγκ και οι μηχανικοί «του 8ου θαύματος του κόσμου».

Πλήρης Τεκμηρίωση