Επεισόδιο:007 ΚΑΤΟΧΗ Μέρος:1
0000036654


Το συγκεκριμένο επεισόδιο της σειράς ντοκιμαντέρ, γυρισμένο στο μεταπολεμικό Ιράκ, καταγράφει την κατάσταση της χώρας σχεδόν ένα χρόνο μετά την Αμερικανική εισβολή που έγινε τον Μάρτιο του 2003. Το επεισόδιο χωρίζεται σε τρία μέρη και ακολουθεί το πρώτο μέρος.

Πλήρης Τεκμηρίωση