0000003517 / 2.1.1238
ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ. ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΜΕΡΑΡΧΙΑ. ΣΤΡΑΤΙΩΤΗΣ ΣΤΕΚΕΤΑΙ ΕΞΩ ΑΠΟ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΣΕ ΧΙΟΝΙΣΜΕΝH ΤΟΠOΘΕΣΙΑ.

Πλήρης Τεκμηρίωση