0000003258 / 2.1.1441
ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ. ΤΜΗΜΑ ΣΤΡΑΤΟΥ ΣΕ ΠΟΡΕΙΑ. ΟΠΛΙΤΕΣ ΕΦΙΠΠΟΙ ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΕΞΑΡΤΥΣΗ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΟ ΟΠΛΙΣΜΟ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΟΡΕΙΑΣ ΣΕ ΠΕΔΙΝΗ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ. ΑΝΑΜΕΣΑ ΤΟΥΣ ΔΙΑΚΡΙΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΟΠΛΙΤΕΣ ΠΕΖΟΙ.

Πλήρης Τεκμηρίωση