0000003176 / 2.1.1469
ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ. ΤΜΗΜΑ ΕΤΟΙΜΟ ΓΙΑ ΠΟΡΕΙΑ. ΕΥΖΩΝΟΙ ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΕΞΑΡΤΥΣΗ ΜΕ TA ΜΕΤΑΓΩΓΙΚΑ ΖΩΑ ΦΟΡΤΩΜΕΝΑ, ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ. ΔΙΑΚΡΙΝΕΤΑΙ ΜΠΡΟΣΤΑ Ο ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΣ.

Πλήρης Τεκμηρίωση