0000029877


Οι προσπάθειες φυγάδευσης του ελληνικού χρυσού από τη χώρα, πριν από την εισβολή των Γερμανών το 1941. Η περιπέτεια μεταφοράς του σε διάφορα κράτη και η ασφαλής επιστροφή του στη χώρα μετά την απελευθέρωση.

Πλήρης Τεκμηρίωση