ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΔΕΚΑΕΤΙΑΣ 1930
0000027884


ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΒΟΛΟΥ ΣΤΟ ΜΕΣΟΠΟΛΕΜΟ Το καπνεργοστάσιο των Αδελφών ΜΑΤΣΑΓΓΟΥ στο ΒΟΛΟ. Καρτ ποστάλ με επιγραφή: «ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΝ ΣΙΓΑΡΕΤΤΩΝ ΑΔΕΛΦΩΝ Ν. ΜΑΤΣΑΓΓΟΥ ΕΝ ΒΟΛΩ». Εξωτερικές απόψεις του εργοστασίου. Εργάτριες με ομοιόμορφες στολές και σκουφάκια εργάζονται στο διαχωρισμό των φύλλων του καπνού μέσα σε μεγάλη αίθουσα και υπό την επίβλεψη εποπτών. Σε άλλο χώρο του εργοστασίου άνδρες εργάτες χειρίζονται τις μεγάλες μηχανές για την κοπή του καπνού. Την εργασία τους παρακολουθεί επόπτης. Ακολουθεί η παρουσίαση του τμήματος με τις μηχανές που παράγουν τα τσιγάρα, τις οποίες χειρίζονται άνδρες εργάτες. Στο επόμενο στάδιο εργάτριες φτιάχνουν τα πακέτα, η κοπή των οποίων γίνεται από ειδικές μηχανές. Στη συνέχεια, οι εργάτριες επικολλούν τη ράχη, τις ετικέτες και την ταινία στα πακέτα των τσιγάρων. Ακολουθούν η συσκευασία των πακέτων και ο έλεγχος της συσκευασίας και τέλος, οι εργάτριες επικολλούν στα πακέτα τις ετικέτες με το φόρο. Η ταινία παρουσιάζει επίσης το χημικό εργαστήριο του εργοστασίου, όπου δουλεύει ένας χημικός με άσπρη ποδιά. Έξω από το εργοστάσιο εργάτες φορτώνουν το εμπόρευμα σε ιππήλατο κάρο. Με την ολοκλήρωση του ωραρίου οι εργάτες φεύγουν από το εργοστάσιο. Τα υφαντουργεία ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ στο ΒΟΛΟ. Στην έναρξη της βάρδιας πλήθος εργατών περνούν τη θύρα του μεγάλου κλωστοϋφαντουργικού εργοστασίου ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ στο ΒΟΛΟ. Καρτ ποστάλ με δίγλωσση (ελληνική και γαλλική επιγραφή): «ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΕΙΑ ΟΙΚΟΥ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΝ ΒΟΛΩ, 1905-1930». Αναλυτική παρουσίαση των σταδίων της παραγωγής και των εξειδικευμένων μηχανημάτων. Οι ηλεκτροκίνητοι αργαλειοί σε λειτουργία. Υπό την επίβλεψη εποπτών, εργάτες και εργάτριες ασχολούνται διαδοχικά με το στημόνιασμα, τη λείανση, την ύφανση, τον καθαρισμό του υφάσματος, το πλύσιμο, το βάψιμο, τον έλεγχο της ποιότητας του υφάσματος, το στέγνωμα, το κολλάρισμα, το δίπλωμα σε τόπια και τη συσκευασία. Στα τελευταία στάδια της παραγωγής απασχολούνται και αρκετοί ανήλικοι εργάτες. (Το υλικό αυτό τεκμηριώθηκε από το Εθνικό Οπτικοακουστικό Αρχείο)

Πλήρης Τεκμηρίωση