ΣΤΟ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΤΟΥ ΑΣΠΡΟY-ΠΥΡΓΟΥ ΤΗΣ
0000026644


Σειρά πενήντα δύο οικολογικών ντοκιμαντέρ, σε δύο κύκλους, με παρουσιαστή τον ΧΡΟΝΗ ΜΙΣΣΙΟ για τα ζώα και τη σχέση τους με τον άνθρωπο. Θέμα του επεισοδίου, τ’ αδέσποτα ζώα.

Πλήρης Τεκμηρίωση