Επεισόδιο:004 Ο ΜΕΓΑΛΟΣ ΑΝΤΙΠΑΛΟΣ 1957-1966
0000026629

Η εξέλιξη του ραδιοφώνου στην Ελλάδα την περίοδο 1957-1966 και το τέλος της «μονοκρατορίας» του με την έναρξη λειτουργίας της τηλεόρασης το 1966.

Πλήρης Τεκμηρίωση