0000002398 / 1.1.32.17
ΚΟΠΕΛΕΣ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΔΩΝ ΜΕ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΕΣ ΕΝΔΥΜΑΣΙΕΣ ΣΕ ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΣΕ ΥΠΑΙΘΡΙΟ ΧΩΡΟ ΜΕΤΑ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ.

Πλήρης Τεκμηρίωση