0000002389 / 1.1.30.24
ΑΘΗΝΑ. ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΕΓΚΛΩΒΙΣΜΕΝΟΙ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΠΡΟΑΥΛΙΟ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΩΝ ΕΠΕΙΣΟΔΙΩΝ ΤΗΝ ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑ. ΜΕΡΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΤΟΥ ΠΡΟΑΥΛΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΠΟ ΨΗΛΑ.

Πλήρης Τεκμηρίωση