0000002327 / 1.1.30.32
ΑΘΗΝΑ. ΚΑΛΛΙΘΕΑ. ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΟ ΑΠΟ TH ΣΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΤΡΟΧΙΟΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΟΥ ΕΛΑΒΕ ΧΩΡΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑΣ (ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΥ).

Πλήρης Τεκμηρίωση