0000002326 / 1.1.30.28
ΑΘΗΝΑ. ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΟ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΩΝ ΔΙΑΔΗΛΩΣΕΩΝ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑΣ. ΠΛΗΘΟΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΜΕΝΟ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. ΓΕΝΙΚΗ ΑΠΟΨΗ.

Πλήρης Τεκμηρίωση