0000002314 / 1.1.30.7
ΕΛΕΥΣΙΝΑ. ΑΠΟΨΗ ΤΟΥ ΛΙΜΑΝΙΟΥ. ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΣΗΜΕΙΩΣΗ, ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΕΙΝΑΙ ΑΔΕΙΟ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΑΠΕΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΝΑΥΤΕΡΓΑΤΩΝ.

Πλήρης Τεκμηρίωση