ΑΝΔΡΟΣ-ΑΝΔΡΕΑΣ ΕΜΠΕΙΡΙΚΟΣ
0000022995


H σειρά «Η ΔΕ ΠΟΛΙΣ ΕΛΑΛΗΣΕΝ» αφιερώνει κάθε επεισόδιό της σε μια περιοχή της Ελλάδας, παρουσιάζοντάς την μέσα από τα μάτια ενός δημιουργού που εμπνεύστηκε από αυτή ή αφιέρωσε το έργο του σε αυτή. Το επεισόδιο είναι αφιερωμένο στην Άνδρο του ΑΝΔΡΕΑ ΕΜΠΕΙΡΙΚΟΥ.

Πλήρης Τεκμηρίωση