0000002155 / 1.1.21.143
ΣΑΜΙΩΤΕΣ ΜΕ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΕΣ ΕΝΔΥΜΑΣΙΕΣ ΣΕ ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ.

Πλήρης Τεκμηρίωση