0000002152 / 1.1.21.131
ΓΕΝΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΟΛΗΣ ΑΠΟ ΠΛΟΙΟ. ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥ ΠΟΥΛΙΔΗ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΤΗΣ ΙΤΕΑΣ ΑΠΟ ΠΛΟΙΟ ΣΤΑ ΑΝΟΙΚΤΑ.

Πλήρης Τεκμηρίωση