0000002147 / 1.1.21.55
ΑΡΤΑ. ΑΠΟΨΗ ΑΠΟ ΤΟ ΓΕΦΥΡΙ ΤΗΣ ΑΡΤΑΣ. ΔΙΕΡΧΟΜΕΝΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΠΑΝΩ ΣΤΗ ΓΕΦΥΡΑ.

Πλήρης Τεκμηρίωση