ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΔΕΚΑΕΤΙΑΣ 1970
0000018381


Τελετή αναγόρευσης του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ-ΝΟΥΑΡΟΥ ως νέου μέλους της Ακαδημίας Αθηνών παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας ΜΙΧΑΗΛ ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ. Ο Πρόεδρος της Ακαδημίας Αθηνών και Υπουργός Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΖΕΠΠΟΣ απευθύνει χαιρετισμό και στη συνέχει επιδίδει τα διάσημα του Ακαδημαϊκού στον ΓΕΩΡΓΙΟ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ-ΝΟΥΑΡΟ. Διακρίνεται μεταξύ των μελών του ακροατηρίου και ο Υπουργός Βιομηχανίας και Ενεργείας ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΝΟΦΑΓΟΣ.

Πλήρης Τεκμηρίωση