0000018053 / ΚΤΠ2--IMG--1.1.9.4
ΑΘΗΝΑ. ΑΠΟΚΡΙΕΣ. ΑΝΔΡΕΣ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ (ΟΡΙΣΜΕΝΟΙ ΜΕΤΑΜΦΙΕΣΜΕΝΟΙ) ΣΕ ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΧΟΡΟΕΣΠΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ.

Πλήρης Τεκμηρίωση