0000018046 / ΚΤΠ2--IMG--1.1.8.87
ΑΘΗΝΑ. ΑΝΔΡΑΣ ΣΤΕΚΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΤΑΦΟ ΤΗΣ ΝΑΥΣΙΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ.

Πλήρης Τεκμηρίωση