0000017969 / ΚΤΠ2--IMG--1.1.3.40
ΑΘΗΝΑ. ΓΕΝΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΤΟΥ ΖΑΠΠΕΙΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΡΟΑΥΛΙΟΥ ΧΩΡΟΥ.

Πλήρης Τεκμηρίωση