0000017968 / ΚΤΠ2--IMG--1.1.3.39
ΑΘΗΝΑ. ΓΕΝΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΤΟΥ ΖΑΠΠΕΙΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΡΟΑΥΛΙΟΥ ΧΩΡΟΥ.

Πλήρης Τεκμηρίωση