0000001734 / 1.1.19.30
ΑΤΤΙΚΗ. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ. ΛΟΥΟΜΕΝΟΙ ΣΕ ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΜΠΡΟΣΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΑΒΕΡΝΑ ΚΥΑΝΗ ΑΚΤΗ.

Πλήρης Τεκμηρίωση