ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΔΕΚΑΕΤΙΑΣ 1970
0000016720


Συνέντευξη του ΑΝΔΡΕΑ ΜΠΟΜΗ με το σφαιροβόλο ΤΣΑΚΑΝΙΚΑ, για τη συμμετοχή του στις Ολυμπιάδες του 1956, 1960 και 1964.

Πλήρης Τεκμηρίωση