0000016555 / ΚΤΠ2--IMG--1.2.xα.145
Άποψη του συγκροτήματος διαμερισμάτων που οικοδομήθηκε για τη στέγαση των προσφύγων στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας.

Πλήρης Τεκμηρίωση