0000016553 / ΚΤΠ2–IMG–1.2.xα.143
ΑΘΗΝΑ. ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΚΑΘΑΡΑΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ ΣΕ ΓΕΙΤΟΝΙΑ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ. ΝΕΑΡΑ ΠΑΙΔΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΖΟΝΤΑΙ ΚΡΑΤΩΝΤΑΣ ΧΑΡΤΑΕΤΟ.

Πλήρης Τεκμηρίωση