0000016497 / ΚΤΠ2--IMG--1.1.48.24
ΑΘΗΝΑ. ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ. ΠΛΗΘΟΣ ΚΟΣΜΟΥ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΜΕΝΟ ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΟ ΜΝΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΣΤΡΑΤΙΩΤΗ ΚΑΙ ΣΤΟ ΚΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΤΕΦΑΝΩΝ. ΓΕΝΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΠΑΡΣΗ ΤΩΝ ΣΗΜΑΙΩΝ ΤΩΝ ΣΥΜΜΑΧΙΚΩΝ ΚΡΑΤΩΝ.

Πλήρης Τεκμηρίωση