0000016358 / ΚΤΠ2--IMG--1.1.42.94
ΠΕΙΡΑΙΑΣ. Η ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ. ΣΚΗΝΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΜΕΝΕΣ ΣΕ ΠΛΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΧΕΙΡΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ. ΣΤΟ ΕΔΑΦΟΣ TA ΥΠΑΡΧΟΝΤΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ.

Πλήρης Τεκμηρίωση