0000001596 / 1.1.14.8
ΑΘΗΝΑ. ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΔΟΥΛΕΥΟΥΝ ΣΤΟΥΣ ΑΡΓΑΛΕΙΟΥΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΝΕΜΕΣ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΕΙΟΥ.

Πλήρης Τεκμηρίωση