ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΔΕΚΑΕΤΙΑΣ 1970
0000015857


Ρεπορτάζ για την επίσκεψη του διάσημου Γάλλου Ωκεανογράφου Εξερευνητή ΖΑΚ ΥΒ ΚΟΥΣΤΩ στην ΕΛΛΑΔΑ. Η επίσκεψη αφορά στην ανακάλυψη της χαμένης ΑΤΛΑΝΤΙΔΑΣ και άλλων πολιτισμών, στην περιοχή της ΣΑΝΤΟΡΙΝΗΣ. Πλάνα από το εξερευνητικό σκάφος «ΚΑΛΥΨΩ» του ΚΟΥΣΤΩ, στο λιμάνι ΖΕΑΣ.

Πλήρης Τεκμηρίωση