0000001565 / 1.1.13.26
ΑΘΗΝΑ. ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΧΟΛΗΣ ΚΟΠΤΙΚΗΣ-ΡΑΠΤΙΚΗΣ KAI ΚΕΝΤΗΜΑΤΟΣ. ΚΟΠΕΛΕΣ, ΠΙΘΑΝΟΝ ΠΡΟΣΦΥΓΟΠΟΥΛΕΣ ΡΑΒΟΥΝ ΣΕ ΩΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ.

Πλήρης Τεκμηρίωση