ΕΠ.06 ΑΛΛΑΓΕΣ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ … ΚΑΙ ΓΙΝΟΝΤΑΙ
0000155720


Η σειρά ντοκιμαντέρ «ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΕΛΛΑΔΑ» παρουσιάζει τις κοινωνικές, περιβαλλοντικές και οικονομικές συνέπειες της κλιματικής αλλαγής στην χώρα μας και σε ολόκληρο τον πλανήτη. Το συγκεκριμένο επεισόδιο αναφέρεται στις αλλαγές που προκαλεί η κλιματική αλλαγή στην βιοποικιλότητα.

Πλήρης Τεκμηρίωση