ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΔΕΚΑΕΤΙΑΣ 1970
0000015392


Στο Ευγενίδειο Ίδρυμα διεξάγεται η Διεθνής Σύνοδος Τεχνικής Επιτροπής Ευρωπαϊκής Ενώσεως Ραδιοφώνου. Οι ομιλίες γίνονται στη γαλλική γλώσσα. Προεδρεύει ο Πρόεδρος του Δ. Σ. του ΕΙΡΤ ΑΓΓΕΛΟΣ ΒΛΑΧΟΣ.

Πλήρης Τεκμηρίωση