ΚΡΑΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ
0000153034


Εκπομπή με θέμα τη λειτουργία του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος (ΚΘΒΕ) και τη δραστηριότητά του ως καλλιτεχνικού οργανισμού στη Θεσσαλονίκη αλλά και στην ευρύτερη περιοχή.

Πλήρης Τεκμηρίωση