0000001527 / 1.1.12.36
ΑΘΗΝΑ. ΠΕΡΙΟΧΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. ΓΕΝΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ, ΟΠΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΝΤΑΙ ΤΑ ΠΡΟ Ι ΟΝΤΑ ΚΑΙ Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΤΩΝ ΑΔΕΛΦΩΝ ΑΡΓΥΡΙΑΔΗ.

Πλήρης Τεκμηρίωση