0000001439 / 1.1.9.37
ΑΘΗΝΑ. ΑΠΟΚΡΙΕΣ. ΠΛΗΘΟΣ ΚΟΣΜΟΥ ΜΑΖΙ ΜΕ ΟΡΓΑΝΟΠΑΙΧΤΕΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΓΙΟΡΤΑΖΟΥΝ ΤΑ ΚΟΥΛΟΥΜΑ ΣΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΦΡΑΓΚΟΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ.

Πλήρης Τεκμηρίωση