0000001250 / 1.1.7.12
ΑΘΗΝΑ. ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΜΕΝΑ ΚΤΙΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ ΣΤΗΝ ΚΟΛΟΚΥΝΘΟΥ (ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΛΑΤΩΝΟΣ).

Πλήρης Τεκμηρίωση