ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΔΕΚΑΕΤΙΑΣ 1970
0000012264


Ο τέως Πρόεδρος της Δημοκρατίας ΜΙΧΑΗΛ ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ παραχωρεί συνέντευξη σχετικά με το Ίδρυμα Διοικητικού Δικαίου. Αναφέρεται στο καταστατικό της ίδρυσής του και στους σκοπούς του.

Πλήρης Τεκμηρίωση