ΜΥΘΟΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΣΜΑ
0000012163


Η ιστορία του νομίσματος από την προκερματική εποχή, στη χρήση των οβολών, τα πρώτα νομισματοκοπεία στη Μικρά Ασία και την κυκλοφορία των πρώτων νομισμάτων στον ελλαδικό χώρο.

Πλήρης Τεκμηρίωση