ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΔΕΚΑΕΤΙΑΣ 1970
0000011801


Μεγάλες καταστροφές από τις πλημμύρες στην περιοχή της ΝΙΚΑΙΑΣ. Συνεντεύξεις με πλημμυροπαθείς.

Πλήρης Τεκμηρίωση